Competentiescan De Route van School naar Werk

Welkom bij de competentiescan! Deze scan is speciaal ontwikkeld voor professionals die mensen toeleiden naar werk. Door het beantwoorden van 46 vragen (invullen duurt ongeveer 20 minuten) krijg je automatisch een rapport over jouw competenties waarin ook verdere toelichting wordt gegeven.

 

De uitkomsten van deze scan zijn geen oordeel over je functioneren, maar helpen je je eigen verbeterpunten te ontdekken. De resultaten zijn alleen voor jou en de onderzoekers achter De Route van School naar Werk zichtbaar.

 

De vragen zijn zo geformuleerd dat ze zo goed mogelijk aansluiten op de praktijk van veel invullers. Sommige vragen zijn wellicht niet helemaal van toepassing op jouw dagelijkse praktijk. Probeer ze zo goed mogelijk in te vullen.

Fill in the following form to start the survey